Veckans Jaktcitat

Centerpartiet gör gemensam sak med Sverigedemokraterna om att försöka tysta den svenska miljörörelsen…!

De har nu tillsammans med de borgerliga samlat en majoritet för att ta bort miljöorganisationers rätt att överklaga beslut i domstol.
Miljöorganisationers rätt att överklaga beslut har stöd i både internationell rätt och i EU-rätten.

Miljörörelsens rätt att kunna överklaga beslut är viktig. Talerätten är central för att öka allmänhetens deltagande i miljöskyddsfrågor och att stärka demokratin.

Det är inte bara illa för vår miljö, djur och natur utan även deras syn på hur de tänker sig kunna styra vårt lands intressen i totalt kortsiktigt egenintresse.


%d bloggare gillar detta: