Varg i Danmark

Vi fortsätter rapportera vargpopulationer i världen.


För närvarande beräknas det finnas 13–15 vargar i Danmark, inklusive tre revirmarkerande par. Samtliga på Jylland.


Vid den senaste inventeringen vintersäsongen 2021/22 registrerades det totalt 55 familjegrupper samt 28 revirmarkerande par i Skandinavien. Av de 55 familjegrupperna var 42 registrerade endast i Sverige och nio av familjegrupperna var gränsöverskridande. Fyra av familjegrupperna registrerades endast i Norge.

Resultaten från inventeringsperioden 2021/22 visar att det finns cirka 540 vargar i Skandinavien. Ungefär 460 av dem finns i Sverige.

Läs hela inventeringsrapporten för 2021/2022 (nina.no)

%d bloggare gillar detta: