Hur går egentligen inventeringen till

Nu meddelar Naturvårdsverket inventeringsresultaten av den svenska vargstammen. Jämfört med förra året har stammen ökat med 16,5 procent. Från cirka 395 till 460 vargar.


Sen kan vi ju diskutera hur inventeringen går till och hur många av de räknade vargarna som redan är döda nu…

Vargar som skjuts på paragraf 28 räknas sällan bort så även vargar som dör i olyckor och de som blir påskjutna. De ca 80 vargar som SVA beräknar blir skjutna illegalt per år blir heller inte inräknade. Det kan tilläggas att mörkertalet aldrig tas upp.

Det räknas familjegrupper på mellan 6-7 valpar årligen per familjegrupp/flock men det sägs heller inte något om att alla valpar inte klarar sig till vuxen ålder.

Slutligen kan vi konstatera att 460 vargar är överdrivet antal !


Relaterade länkar

> Naturvårdsverket

> Statestik

> Inventering SLU Läs hela rapporten⬇️


Jan Bergstam om inventeringen 21-22

VARG: 54 vargvalpskullar föddes 2021 i Skandinavien. Det visar gångna vinterns inventering i Sverige och Norge. Utöver dessa familjerevir inventerades 28 revirmarkerande par.
46,5 kullar föddes i Sverige och 8,5 i Norge. 23 revirmarkerande par fanns i Sverige och fem i Norge.

I siffrorna har hänsyn tagits till de nio gränsrevir som konstaterats, vilka delas fifty-fifty till länderna. 54 familjegrupper är sex fler än under inventeringen 2020/2021.
För att få fram antal vargar multipliceras antal familjegrupper med tio. I omräkningstalet tio ingår alla levande och döda vargar under inventeringen.
I debatten är siffran tio för hög. Istället borde den vara åtta. Alltså 372 svenska vargar denna vinter, och 51 norska.

Istället för 460 svenska och 85 norska som nu är de officiella siffrorna från norska Rovdata och svenska Viltskadecenter som står för sammanställningen.


%d bloggare gillar detta: