Uppdatering av felaktig uppgift

Angående skyddsjakt på Varg I Värmlands län Besked ang Jaktkritikernas överklagande som enda förening i målet. Nu på morgonen kom besked från Förvaltningsrätten. Vi kan tyvärr meddela att tidigare uppgifter varit felaktiga och visar härmed Förvaltningsrättensrättens beslut. Föreningen Jaktkritikernas yrkande om Inhibiering har avslagits. Beslutet finns på föreningens hemsida. Förvaltningsrättens beslut⬇️

Björn och Revir nära byar

Vilda djur gör vad de kan för att anpassa sig till sina habitat. De drivs av en stark överlevnadsinstinkt, ett av dess största drivkrafter är att hitta föda. I Jämtland har man nu konstaterat att björnar gärna äter och därmed bosätter sig nära av människan glömda sopor och lämnad mat…Så om man nu inte villFortsätt läsa ”Björn och Revir nära byar”

Skyddsjakt i Forshagareviret

Värmlands länsstyrelse har på eget initiativ tagit beslut om skyddsjakt på en varg i förebyggande syfte att minska skador på jakthundar och tamdjur. I beslutet står att jakten får bedrivas från motordrivet fordon, med belysning, på annans jaktmark och dygnet runt oavsett ålder och kön ! Allt detta elände i ett revir med årsvalpar ochFortsätt läsa ”Skyddsjakt i Forshagareviret”

Varg i Skåne skjuten

I lördags sköts en vargtik som vägede 34 kilo i Svalövs kommun, Skåne. Detta gjordes av en fårägare som på eget initiativ hade extra uppsikt över sin fårhage efter ett angrepp inom Svalövs kommun tidigare under midsommarhelgen. Han ska ha skjutit ett varningsskott utan resultat och sedan ett dödande skott på vargtiken.Länsstyrelsen Skåne har konstateratFortsätt läsa ”Varg i Skåne skjuten”

Jägarens skryt tal

Från ett inlägg på Instagram. Revolution Rov har ordagrant skrivit ner den nöjda jägarens tal. Ännu en försköning, romantisering av jakten som fenomen. Men han uppvisar även en otrolig stolthet och vilja att visa upp hur ”duktig” och ”cool” han varit som gjort detta på bara en dag och vill mer än gärna visa uppFortsätt läsa ”Jägarens skryt tal”

Veckans Jaktcitat

Veckans Jaktcitat vittnar om en stressad jägare som missar på sitt första skott, och detta helt utan moraliska aspekter kring att det skjutna djuret förmodligen snart skulle föda sina ungar. I artikeln stöds Revolution Rovs tes med den följande textraden: . ”Premiärjakten i grytet bjöd således inte bara på en minnesvärd jaktupplevelse, utan kommer ävenFortsätt läsa ”Veckans Jaktcitat”

Veckans Jaktcitat

Veckans Jaktcitat vittnar om en stressad jägare som missar på sitt första skott, och detta helt utan moraliska aspekter kring att det skjutna djuret förmodligen snart skulle föda sina ungar. I artikeln stöds Revolution Rovs tes med den följande textraden: . ”Premiärjakten i grytet bjöd således inte bara på en minnesvärd jaktupplevelse, utan kommer ävenFortsätt läsa ”Veckans Jaktcitat”

Vargflock i Jämtland har vunnit laga kraft

Sedan maj 2019 har samebyarna Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsen försökt överklaga Naturvårdsverkets beslut om miniminivåer för varg och att det ska finnas en vargflock eller föryngring på upp till 10 individer i Jämtlands län. Men efter prövning i först förvaltningsrätten, sen i kammarrätten och nu sist i högsta förvaltningsdomstolen är det nu fastslaget att enFortsätt läsa ”Vargflock i Jämtland har vunnit laga kraft”

Vargen är dödad

Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade om skyddsjakt på en varg den 14 juni som vid upprepade tillfällen uppehållit sig i närhet av människor inom delar av Nyköpings-, Trosa- och Gnesta kommun.I beslutet skrev länsstyrelsen: ”Vid avvägning mellan de motstående intressena i ärendet om att förhindra allvarlig skada samt att tillgodose god bevarandestatus av vargstammen, bedömerFortsätt läsa ”Vargen är dödad”

Jägarna skyller ifrån sig

Från jägarkåren hörs ofta och starka klagomål på att rovdjuren i allmänhet, och vargen i synnerhet tar för mycket älg. De menar på att det inte blir något kvar till de mänskliga jägarna…I och med Skogsforsk beräkningar kan vi nu slå hål på den myten en gång för alla. Sverige har världens tätaste älgstam, medFortsätt läsa ”Jägarna skyller ifrån sig”