Vi är grundläggande

Med anledning av den rådande vargpolitiken tänker Revolution Rov att våra beslutsfattande politiker missat att bakom varje enskild siffra på de vargar som de anser ska förvaltas (läs skjutas) finns en levande och kännande individ. Många med flocktillhörighet, alltså familj. Alla med en betydelse för den biologiska mångfalden, de ekosystem och habitat de verkar i.


Skulle det vara lika lätt att ta dessa beslut om de faktiskt tänkte lite mer moraliskt, lite mer vetenskapligt och lite mer ur individ synpunkt?

/Admin


WE ARE ESSENTUAL

#RelistallWolves

Due to the prevailing wolf policy, Revolution Rov thinks that our decision-making politicians miss the fact that behind every single figure on the wolves that they believe should be managed (read shot) there is a living and sentient individual. Many with herd affiliation, ie family. All with a significance for the biological diversity, the ecosystems and habitats in which they operate.

Would it be as easy to make these decisions if they actually thought a little more morally, a little more scientifically and a little more from an individual point of view?


%d bloggare gillar detta: