Framtidens vargförvaltning

Svenska Regeringen har beslutat om flera uppdrag för att få en grund för framtidens vargförvaltning.

Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är 300 vargar vilket ligger något över det intervall som riksdagen beslutat om, dvs. 170 – 270 vargar. Men referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är en miniminivå som inte får underskridas. Uppdraget ska redovisas i oktober 2024

Regeringen har också beslutat att uppdra till Naturvårdsverket att utreda om, och i så fall hur, skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att mer effektivt kunna förhindra skador på bland annat tamdjur orsakade av varg och bättre bidra till rovdjurspolitikens övergripande och långsiktiga mål, samt vid behov uppdatera aktuella riktlinjer om skyddsjakt på varg. Ovanstående två uppdrag ska redovisas i mars 2023.

Regeringen har också beslutat att uppdra till Naturvårdsverket att utreda om, och i så fall hur, skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att mer effektivt kunna förhindra skador på bland annat tamdjur orsakade av varg och bättre bidra till rovdjurspolitikens övergripande och långsiktiga mål, samt vid behov uppdatera aktuella riktlinjer om skyddsjakt på varg. Ovanstående två uppdrag ska redovisas i mars 2023.

Regeringens Pressmeddeland 25/5 2022 ⬇️

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/05/regeringen-ger-naturvardsverket-i-uppdrag-att-utveckla-vargforvaltningen/


%d bloggare gillar detta: