Obefogad skyddsjakt på vargtik

Revolution Rov kräver ett förtydligande på ”skada på människor”! Vi anser att denna skyddsjakt är ett jaktbrott!

Gävleborgs länsstyrelse har bejakat en skyddsjaktsansökan på en vargtik i Ljusdal, Gävleborgs län.

Den 4 februari sköts hennes make på skyddsjakt.
Enligt länsstyrelsen finns det ”om vargen får fortsätta att tillvänjas i området” en stor risk att
”den kan orsaka allvarlig skada på människor och tama djur”.

Den vänstra bilden är hur jaktpressen presenterar beslutet, den högra är hur det skulle kunna presenteras i en fiktiv tidning för och av djuren.


https://www.jaktjournalen.se/hundar-far-anvandas-nar-nargangen-vargtik-ska-fallas/

Hundar får användas när närgången vargtik ska fällas. >Läs här


Fakta :

De flesta angreppen inträffade under 1700- och 1800-talet i Frankrike, Estland och delar av norra Italien. De mer kända angreppen är från Gévaudanområdet i Frankrike, där historiska upp- gifter antyder att mer än 100 människor dödades av vargar under perioden 1764-1767.

Gysingevargen var en varg, som under en tremånadersperiod dödade 9 och skadade 15 människor i Sverige. De flesta dödsoffren krävdes i bruksorten Gysinge, som nu är ett samhälle i Sandvikens kommun i Gästrikland. Angreppen upphörde i och med att vargen dödades den 27 april 1821. Gysingevargen är den varg i Sverige som dödat flest människor i historisk tid.

Note; Gysingevargen, som var en tam varg som släpptes ut i skogen. Gysingevargen var alltså ett före detta sällskapsdjur. Ett tidigt exempel på det olämpliga i att släppa ut vargar som fötts upp i fångenskap. De blir helt enkelt för vana vid människor, något som noga bör beaktas i den aktuella debatten om vargutplacering.


Vargar kan komma nära men det är mycket ovanligt att de beter sig aggressivt mot människor. 

En studie från år 2020 där 44 sändarförsedda vargpars rörelsemönster analyserades visade att vargarna konsekvent undvek hus och vägar och det var liten variation mellan olika individer. Men forskarna kunde också konstatera att vissa faktorer påverkade detta allmänna mönster. Det hände oftare att vargar närmade sig hus och vägar i revir norrut i studieområdet, samt på natten och under vintern. En trolig förklaring är att detta sker då vargarna följer efter sittvanligaste byte älgen.

Om du vill minska sannolikheten att möta en varg kan du se till att göra dig hörd i skog och mark. Undvik att lämna ätbart avfall utomhus eftersom vargar lockas av detta. Även slaktavfall och kadaver efter vilda djur lockar. Ring till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor om du träffar på platser med till exempel slaktrester.

John D.C. Linnell, Erling J. Solberg, Scott Brainerd, Håkan Sand, Petter Wabakken, Ilpo Kojola: Is the fear of wolves justified? A Fennoscandian perspective (PDF)


%d bloggare gillar detta: