Trevlig Helg

98 av 125 lodjur har skjutits på årets licensjakt.
Vi tillägger att i det norra förvaltningsområdet får lodjursjakten pågå t.o.m den 15 april.

-” I området har hittills bara hälften av de tilldelade lodjuren fällts. I norr har lodjursjakten bland annat försvårats av att motorfordon inte får användas skriver Svensk Jakt.


Så här många lodjur har fällts län för län

(Tilldelning inom parentes)

Mellersta förvaltningsområdet

Gävleborg 20 (20)
Dalarna 8 (8)
Uppsala 8 (8)
Västmanland 3 (5)
Örebro 9 (10)
Västra Götaland 2 (5)
Totalt 50 (56)

Södra förvaltningsområdet

Östergötland 9 (10)
Kalmar 12 (12)
Jönköping 9 (10)
Totalt 29 (32)

Norra förvaltningsområdet

Västerbotten 3 (5)
Jämtland 13 (24)
Västernorrland 3 (8)
Totalt 19 (37)

Totalt för landet, 98 (125)

Bedlut gällande Västernorrlands län

%d bloggare gillar detta: