Lst G-borg överklagar!

Länsstyrelserna har delegerats rätten att besluta om avskjutning av varg i de län där det finns fler vargar än det som avges för tillräcklig genetisk variation och gynnsam bevarandestatus….
Varför överklagar de då förvaltningsrättens beslut om avslag? Vems ärenden går de egentligen?


%d bloggare gillar detta: