Upphävt beslut i Prästskogen

Förvaltningsrätten i Luleå har idag meddelat domar i 8 mål som rör licensjakt på varg.

Flera olika aktörer, både föreningar och privatpersoner, har överklagat besluten till Förvaltningsrätten i Luleå, som nu har avgjort målen. Domstolen har i de flesta fall avslagit överklagandena och ansett att det funnits fog för att besluta om licensjakt. När det gäller ett revir, Prästskogen, har dock domstolen gjort en annan bedömning och upphävt beslutet om licensjakt.

> Förvaltningsrätten meddelar domar i mål om licensjakt på varg


%d bloggare gillar detta: