Licensjakt av varg strider mot EU-rätten

Foto; Sven Widén

EU-domstolens dom i mål C 674/17 Tapiola har förändrat rättsläget så att praxis från domen HFD 2016 ref 89 inte längre kan anses vägledande när det gäller licensjakt på varg i Sverige.
Med utgångspunkt i bindande praxis från EU-domstolen och EU-kommissionens purfärsk vägledning (oktober 2021) för att tolka habitatdirektivet 92/43/EEG, som har rättskraft, kan det konstateras att licensjakten på den svenska vargstammen strider mot EU-rätten på många punkter.

Om det skriver juristen Johanna Parikka Alterstedt för föreningen DRIS, Djurens Rätt i Samhället.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln

https://drisforening.wixsite.com/forening/post/design-a-stunning-blog


%d bloggare gillar detta: