Alla Helgons Dag

Förslag på text:

Idag firar Sverige Alla helgons dag, en kristen högtid som sen länge firas till martyrers och helgons ära.
Helgon är individer som särskilt efter sin död är föremål för vördnad. Som tex Kynna och Grimma.
Martyrer beskrivs i dagsläget som individer som dödats, straffats, utsatts för våld eller andra övergrepp på grund av sin grupptillhörighet.

Så Revolution Rov tänder härmed ljus för alla rovdjur som liksom helgon eller martyrer, eller övriga individer bragts om sina liv allt för tidigt, och onaturligt.

Låt de vila i frid. 🙏


%d bloggare gillar detta: