Sjundavargen Räddad

Inom Sjundareviret finns många fårgårdar. Då risken är stor för återkommande fårangrepp och skada på fårbesättningen bedömer länsstyrelserna i Stockholms län och Södermanlands län att det i aktuellt fall inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att undvika ytterligare angrepp.

Revolution Rov kommenterar att båda gårdarna inte hade och har än idag inte godkänt RAS !

Läs mer på> Länsstyrelsen Stockholm

Läs mer på > Länsstyrelsen Södermanland


I P1 Sveriges Radio kl. 14 bekräftades att – trots att ingen varg är skjuten i Sjundareviret, så förlänger man inte skyddsjakten. Man angav också de skäl, för att inte förlänga jakten, som Jaktkritikerna i sina skrivelser hade framfört till både länsstyrelsen i Södermanlands län och Stockholms län.
Det mest graverande i detta ärende var att handläggaren i Södermanlands län, i tidskriften Jakt och Jägare, hade uttalat sig på ett ytterst anmärkningsvärt sätt -”den 1 november löper tiden för skyddsjakten ut och myndigheter och jägare måste fundera på fortsättningen”.
Vidare stod att läsa: ”Senare i veckan kommer Lovisa Häggström Vilthandläggar på länsstyrelsen i Södermanland) att träffa jaktlaget.– Den här veckan kommer vi att träffas för att se hur förutsättningarna ser ut, säger hon till P4 Södermanland”.
Detta föranledde Jaktkritikerna att skicka en skrivelse till beslutsfattarna i Södermanlands och Stockholms länsstyrelser. Vi har även haft telefonkontakt med dem och i dag har vi till Jaktkritikernas infoadress också fått en bekräftelse på att våra skrivelser är diarieförda.
Vi anser att detta är ett steg i rätt riktning – alltså att Länsöverdirektören och enhetschefen på Stockholms länsstyrelser, här satte ner foten.
Vi får hoppas att jäggarlobbyn också har fått sig en tankeställare och inte fortsätter att försöka påverka myndighetspersoner för sina egenintressen.

M Sturemyr, Jaktkritikerna


%d bloggare gillar detta: