Varg etablering Sverige

De röda prickarna visar hur antalet familjegrupper och så kallade revirmarkerade par har ökat och etablerat sig i Sveriges olika län sedan vintern 2000/2001. Datan är hämtad från Viltskadecenter och Rovdatas årliga inventeringsrapporter, publicerade på SVT.se


%d bloggare gillar detta: