Alla röster ska få höras angående vargen

Vargens vara eller inte vara väcker starka känslor, delar upp folks åsikter. Det finns en del som tycker att Sverige borde kunna hantera en stabilt växande vargstam och en del som har nollvision i frågan. Polariseringen innebär att det i sakfrågan finns två motpoler och däremellan de som inte är insatta eller bryr sig tillräckligtFortsätt läsa ”Alla röster ska få höras angående vargen”

Vargdebatten måste jämställas !

Båda sidorna i vargdebatten ska ha rätt att göra sig hörda. Diskussionen om vargarna blir ofta polariserad, och det är den ena sidan som syns och hörs i medierna, skriver Maria Ljung i sin debattartikel. En studie visar att de som oftast intervjuas om vargar är jägare och djurägare, sällan forskare och mycket sällan företrädareFortsätt läsa ”Vargdebatten måste jämställas !”

Varg etablering Sverige

De röda prickarna visar hur antalet familjegrupper och så kallade revirmarkerade par har ökat och etablerat sig i Sveriges olika län sedan vintern 2000/2001. Datan är hämtad från Viltskadecenter och Rovdatas årliga inventeringsrapporter, publicerade på SVT.se

Veckans Jaktcitat

Jägarlogik efter att ha skjutit ett djur, som inte utsatte skytten för fara eller annat obehag, utan bara för att den fick skjutas och kan ätas;Så mycket mjölksyra i armarna att hon själv är orolig att lyckas inför skott, adrenalinpåslag (synonymer; energistimulans, kick) och efteråt ett kvitter av glädje…Var kommer viltvården in i det?

Räddade vargar

Länkar https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/siggefora-i-upprop-om-vargarna https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/djur/jakt-och-vilt/aktuella-vilt–och-rovdjurshandelser.html https://www.jaktojagare.se/kategorier/varg/sex-nya-valpar-i-siggefora-reviret-20210831/ https://www.jaktjournalen.se/skyddsjakten-pa-varg-i-siggefora-reviret-stoppad-efter-overklaganden/ https://www.jaktjournalen.se/bakslag-for-vargvanner-jakten-pa-siggefora-varg-aterupptagen/ https://www.jaktojagare.se/kategorier/varg/vargjakten-i-siggefora-avslutas-20211015/ https://www.jaktojagare.se/kategorier/varg/minst-tolv-vargar-i-siggefora-20211021/