Jägar organisationer och de politiska falangerna

Ack Värmland du sköna

Jägarorganisationerna och numera även fler falanger i de politiska partierna, nu senast Centern höjer röster i stil med
”Det är hög tid att myndigheterna nu vågar fatta beslut som tydligt tar ställning för landsbygdsbefolkningen som tvingas bära bördan av vargarna”.

Det man absolut inte får glömma i dessa populistiska uttalanden är att ingen nation är starkare än dess svagaste länk. Hur skulle Sverige fungera om vi inte såg till att vår natur och dess innevånare, den biologiska mångfalden inte fungerar eller tom kapsejsar? Inte alls.

”Skjut fler vargar, sluta bry er om det totala antalet varg, skjut där de är som flest.”
Flest?!
Det är en utrotningshotad art vi diskuterar. Som ändå konstant ”räknas” för att ta reda på hur många som får/kan/kommer skjutas.
Jägarna hävdar gärna att vi alltid ligger ett år efter och på det viset kan aldrig populationen sänkas. ”Självklart måste beslut om jakt baseras på hur många vargar som faktiskt finns, inte vad som fanns ett år innan jakten genomförs, fortsätter Henrik Tågmark, rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbunds Förbundsstyrelse.”

Det jägarorganisationerna och andra varghatare utelämnar i den statistiken är de under året redan skjutna vargarna, på såväl licens- som skyddsjakter, sen har vi även trafikdödade och ”spårlöst” försvunna vargar.

Landskap och län som Värmland med varg, många jägare, fårbönder är ofta snabba på att lyfta ”intressefrågor” som enbart rör de och som de som tidigare nämnts snabba att vilja revirmarkera och regera över:
”P4 Värmland rapporterar att Centerpartiet i ett första etappmål vill sänka vargstammen till 170 individer och långsiktigt till 150 individer.
I vintras räknade länsstyrelsens personal in 395 vargar i Sverige – och i våras föddes nya valpar.”

Just DÄRFÖR kan och ska inte dessa beslut tas lokalt. Utan att EU:s art- och habitatdirektiv finns och ska följas. I direktivet finns listade arter och naturtyper som är av intresse att bevara för att säkra den biologiska mångfalden inom EU:s medlemsländer.

Så Sverige måste sluta upp att klappa lojala höga röster medhårs, utan verka för det vi åtagit oss som nation att verka efter och därmed tillgodose de internationella intressen och beslut för en natur som ser till det globala behovet, i stället för små intressegrupper med kortsiktiga lösningar.


Källor> SvRadio, Jägarnas Riksförbund , Jaktjournalen


Publicerat i > DD


%d bloggare gillar detta: