Trevlig Helg

Fjällräven är ett av Sveriges mest hotade däggdjur. Från att ha varit en relativt vanlig syn i fjällen under 1800-talet har populationen genom intensiv jakt reducerats kraftigt.

Fjällräven fridlystes 1928 i Sverige. Trots det fortsatte antalet att sjunka och på 1970-talet uppskattades antalet vuxna djur i den svenska fjällkedjan till cirka 90 individer.
Tack vare åtgärder för att rädda fjällräven i form av stödfodring, rödrävsjakt och inventeringar har den svenska fjällrävsstammen börjat återhämta sig. År 2015 fanns omkring 240 reproducerande vuxna fjällrävar i Sverige och Norge.
Det är en klar förbättring mot 1970-talet men det är en lång väg kvar till forna stamstorleken som uppskattas ha legat på cirka 4 000 vuxna fjällrävar i bara Sverige. (Källa: Naturvårdsverket)


%d bloggare gillar detta: