Trevligt Helg Rovdjursvänner

I maj föds många djurungar och väldigt många människor upptäcker ensamma ungar i naturen. Ungarna är dock sällan övergivna.
Den här tiden är det väldigt många! För det allra mesta är de inte övergivna, utan låt det gå tre dygn innan du börjar oroa dig.
16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund skall hållas kopplad.


Läs gärna mer i länken⬇️
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20071150-om-tillsyn-over-hundar-och_sfs-2007-1150


%d bloggare gillar detta: