Veckans jaktcitat

Nu framgår det inte av artikeln exakt vilken sorts vapenlicens som avses. Men såvitt Revolution Rov vet så är det följande som gäller:

Jaktvapen får användas där man har jakträtt, antingen förvärvad (egenägd) eller disponerad (hyrd/lånad). Likaså får vapen med jaktlicens användas på alla de platser där vapen för målskytte får användas.

Vapen med licens för målskytte får användas ”på därför avsedd plats”, vilket naturligtvis kan vara lite lurigt. Generellt sett så finns det två stycken platser som anses vara ”avsedda” och dessa är skjutbanor respektive skjutplatser.
Återstår gör då en skjutplats. En skjutplats är en ”privat plats för inskjutning av vapen som används av den som disponerar platsen eller av andra i dennes närvaro förutsatt att platsen inte finns inom detaljplanerat område”.

Det finns även en generell regel som främst polis men även åklagare kan använda och som är viktig att känna till: ”skytte får endast ske där fara eller olägenhet för annan inte kan anses föreligga”.

Man kan även fundera på om den arga fadern såg till att ha rejält kulfång och beaktade farliga skjutvinklar när han i vrede sköt sönder din sons dataskärm?!

Mycket märkligt om polisen enbart kontrollerade om mannen hade vapenlicens…?!


%d bloggare gillar detta: