RR svarar Svensk Jakt!

Debattsvar till Roland Heldestad och hans artikel: Vad driver riksdagspartier i jaktfrågor?
Roland, du bygger hela din artikelframställan på ett citat från en tidigare artikel här i Svensk Jakt, Riksdagsledamöter demonstrerar med jaktsabotörer.
Miljöpartisten Rebecka Le Moine och Vänsterpartisten Jens Holm har inte demonstrerat tillsammans med jaktsabotörer. Däremot var de och flera andra inbjudna 2019 som talare på vår manifestation för att skydda svenska fridlysta rovdjur, kallad Rovdjursmarschen. Marschen i centrala Stockholm var ursprungligen ett initiativ i vår Facebookgrupp kallad Revolution Rov, numera en registrerad förening och uttalat politiskt obunden.
Inbjudna talare var även föreningen Jaktkritikerna, Svenska Rovdjursföreningen, Nordulv, Rovdjursvänner utan gränser, Northern Rangers APU, finska föreningen Luotonlittos SusiRyhmä, Norges NOHA, Djurens Ö och Fältbiologerna. Vissa tackade ja andra inte.
De enda organisationerna som uttalat var på plats med banderoller och talare var Jaktkritikerna och Luotonlittos SusiRyhmä övriga deltagare var där som privatpersoner. Var sen deltagarna eventuellt har sina sympatier kan aldrig Jens, Rebecka eller Revolution Rov stå till svars för då det inte framgick eller var uttalat. För Revolution Rov krävde ingen åsiktsregistrering för att närvara vid Rovdjursmarschen, en manifestation för vilda djur.

Det är dock skrämmande hur lättvindigt du liksom andra jaktanhängare väljer att likställa Rebecka Le Moines, Jens Holms och andras deltagande i vår fredliga och helt lagliga demonstration för fridlysta rovdjur mot jakt, med att associera sig med jaktsabotörer. Med associationsskuld, guilt-by-association, formulerar du i din debattartikel som kränkningar riktade direkt mot Rebecka Le Moine och Jens Holm för att på så sätt göra de klandervärda i sina politiska gärningar.
Väl medvetna om hur associationsskuld används i det politiska och även det sociala livet som en sorts mobbing, var just jägartidningars skrivare först på plats vid nämnda manifestation för att timmen efter via nätet vinkla att politiker stödjer djurrättsextremister genom sin blotta närvaro.
Och nu anmäler sig även du Roland till det jaktdrevet…

I samband med den tidigare nämnda artikel som ditt citat kommer ifrån Roland, så finns även en intervju med Jens Holm gjord direkt efter Rovdjursmarschen, där det insinueras att Jens inte skulle ha gjort tillräcklig research på vilka som faktiskt stod bakom marschen och deltog.
Men det har ju inte du Roland heller gjort. Du är bara ute efter att smutskasta och tysta ner de som inte står på din sida i sakfrågan jakt.
Att din artikel är ute efter att svartmåla Jens och Rebecka blir rätt uppenbart för oss som vet hur marschen verkligen arrangerades och genomfördes. Men den drar också något solkigt och nedvärderat över vår manifestation Rovdjursmarschen, och hela vår organisation Revolution Rov.
Vi har både yttrandefrihet och laglig rätt att demonstrera i vårt land, precis som alla andra, och kunna göra just DET utan att bli ogrundat ifrågasatta eller smutskastade.

Det var enbart organisationen Revolution Rov som arrangerade manifestationen Rovdjursmarschen 2019. Det var i vårt forum som dessa politiker tog ställning och gjorde sina röster hörda kring rovdjursfrågor.

Så Roland, tala om för oss vari vår lagliga skuld ligger, och hur du anser dig ha rätten att benämna oss som jaktsabotörer? För det är ganska grova anklagelser du svänger dig med.

Länk till Artikeln i > Svensk Jakt


%d bloggare gillar detta: