Hur påverkar Jakten Pandemim !?

Hela världen har under ett år stått inför restriktioner för att förhindra spridningen av covid-19. Många har blivit av med arbete och försörjning, andra är totalt isolerade från social kontakt och närhet från de människor som de står nära. Så gott som all förnöjelse och underhållning har begränsats eller helt släckts ner i vårt samhälle. För alla förväntas bidra till att stoppa den pågående pandemin. Ändå pågår licensjakt på fridlysta djur i Sverige som om inget hänt.

För ett år sedan drabbades hela världen av den ännu pågående pandemin Covid –19, sedan dess har allt och alla drabbats av restriktioner, vissa verksamheter har fått stoppas helt. Men trots det så fortgår redan den andra av staten utlysta licensjakten på fridlysta rovdjur i vårt land. I januari på varg, med 2317 jägare anmälda från alla Sveriges län och även 139 tillresta jägare från utlandet, och nu i mars påbörjades licensjakten lokatt med 2109 jägare från Sveriges alla län och 148 tillresta utländska jägare.
Även om jakt är en utomhusaktivitet som kan utföras ensam, så är det inte så under hela tiden för licensjakten. Den utförs på få platser i landet, med speciella jaktledare utsedda för att styra upp jakten från specifika samlingsplatser. Till dessa orter ska jägarna ta sig, samåkning i bilar, kollektiva färdmedel som buss, tåg eller flyg och sen även ha ett ordnat boende. Trots att restriktionerna säger att man inte ska gör annat än nödvändiga resor och aldrig ingå i större allmänna sällskap än 8 personer. 

Men om det nu tydligen inte anses att det är någon större risk att jägarna smittar varandra eller för med sig smittan land och rike runt, och till och med utrikes till icke jagande människor de möter på sin väg, vilket kan ifrågasätter å det grövsta, så kan vi ta en titt på risken att jägarna tar med sig och överför smitta till de vilda djuren istället.
Även om SARS –Cov-2 från början härstammade från vilda djur så har den största och mest omfattande smittspridningen skett mellan människor utan inblandning av djur, men det finns ett antal rapporter som visat att viruset kan överföras från människa till djur. En tiger på Bronx Zoo i New York fick redan förra våren hosta och tappade aptiten efter att ha varit i kontakt med en skötare som konstaterats smittad av covid-19. Fem lejon och två tigrar i Borås djurpark har blivit sjuka i covid-19. Den ena tigern fick avlivas då man ansåg att den inte skulle överleva sin smitta och man förkortade dess lidande. Flera i personalen hade då också drabbats av covid-19. Enligt djurparken finns ingen forskning som visar att stora kattdjur kan smitta människor, så man förutsatte att smittan överförts åt andra hållet. Spridningen till och från människor och minkar är ju allmänt känd, Danmark har därför stängt alla sina minkfarmar och i Sverige får man inte bedriva någon verksamhet under 2021.
En av anledningarna till att just katter och mårddjur är mottagliga för det nya cornaviruset är sannolikt att de har cellreceptorer som liknar de receptorer som människor har och som viruset använder sig av för att infektera celler i luftvägarna. Man vet sedan tidigare att katter och illrar är känsliga för vissa luftvägsinfektioner som drabbar människor, exempelvis SARS och fågelinfluensan, säger Karl Ståhl, statsepizootolog, på Statens veterinärmedicinska anstalt. Studier har visat att katter som testat positivt för Covid –19 har virus i mun, näsa, hals och tunntarmen. Kattungar som infekterades fick skador i lungorna, näsa och hals.
Studier tyder också på att katter under vissa omständigheter kan överföra smittan till andra katter.
Så tänk om några/flera av de 2476 jägarna som i dagarna jagar fridlysta lokatter, klassade som sårbar art i Art databanken bär med sig smitta under sin jaktresa. Utöver alla människor de möter på sin väg före, under och efter jakt och därmed utsätter för att smittas eller att själva bli smittade så skulle de också kunna föra över smittan till de vilda djuren i skogen, inte minst då lokatterna. Även eventuellt smittbärande jakthundar skulle kunna föra över smittan till de djur de jagar och möter i dess habitat.
Tanken kan låta verklighetsfrämmande och långsökt, men covid-19 är ett luftvägsvirus som sprids via droppsmitta. När en infekterad individ nyser, hostar, talar eller andas ut sprids små droppar till omgivningen. Smittan kan ta sig in i kroppen både via inandning eller genom att man rör sig i ögon eller på slemhinnor i näsa och mun med orena kroppsdelar. Smittan kan också spridas genom kontakt med förorenade ytor eller föremål.

Det har precis startats upp ett forskningsprojekt på SLU i Umeå för att man ska kunna ta fram ett varningssystem till Folkhälsomyndigheten, allmänheten och just jägare för att se hur mycket de vilda djuren drabbats av Covid-19 och i sin tur sen även kan smitta. För att framöver kunna förekomma sjukdomsutbrott hos djur och få en bättre bild av vilka smittämnen som finns hos de.
I de elva av Sveriges län som tagit beslut om licensjakt på lokatt står det inte att läsa en rad i länsstyrelsernas jaktbeslut om restriktioner eller hur jägarna bör förhålla sig till smittspridning under jakten, och ingen annan stans heller. Det är helt upp till jägarna själva att styra upp.
Så vem vet, kanske de här licensjakterna bidrar till mycket större och mer omfattning av döda djur i vår fauna än de enskilda jakterna, de som människan trodde sig ha kontroll över?

Och vad är det som gör att jägarna tillåts fortsätta bedriva sitt fritidsintresse, jakt, utan några restriktioner under rådande pandemi när vi nu inte vet vad det faktiskt får för ekologiska konsekvenser framöver, för såväl människor som djur?

Källor: Borås Tidning, SVA, Jordbruksverket & Expressen


%d bloggare gillar detta: