Beslut i frågan om pilbågsjakt dröjer

Ett beslut om hur Naturvårdsverket kommer att gå vidare i frågan om pilbågsjakt kommer att dröja. I nuläget avvaktar Naturvårdsverket en studie om pilbågsjakt som pågår i Finland och som troligen kommer att pågå ett år framåt. När data från denna studie finns till hands kommer arbetet med frågan att återupptas.

Källa> Naturvårdsverket


%d bloggare gillar detta: