Online Aktion mot Lodjursjakten 2021

Låt våra beslutsfattare veta vad DU tycker om lodjursjakten!

Revolution Rov kommer när licensjakten på Lo avslutas skicka in texten nedan till Naturvårdsverket och aktuella länsstyrelser om vad vi anser om saken.
Men nu ger vi även DIG chansen att framföra DIN åsikt i sakfrågan.
Allt som skrivs i diskussionstråden i eventet kommer sammanställas och skickas med, för att stärka vår text och påvisa folkets åsikter om lodjursjakt.

Vi förbehåller oss dock rätten att rensa bort jaktvänliga kommentarer eller annat vi inte kan ställa oss bakom.
Tänk också på att hålla en trevlig och saklig ton, något annat gör ingen nytta för lodjuren.

Vi skriver bara er åsikt/kommentar och inte era namn, om ni inte uttryckligen skriver att ni vill ha det med. Var då tydliga med om det ska vara för- och eller efternamn, initialer eller hur du vill ha det.

Så vad tycker du om de svenska lodjuren och licensjakt på de? Vad vill du få sagt till våra beslutsfattare? Skriv… ✍️

Vår text:

De Svenska Lodjuren är en rödlistad och skyddad kattdjursart som inte orsakar några större skador på tamdjur och ändå tog flertalet antalet länsstyrelser och politiker beslutet om ännu en licensjakt på lodjur i Sverige under Mars månad 2021.
Detta anser Revolution Rov felaktigt.

Under lång tid i vår historia har våra lodjur varit utsatta för mycket högt jakttryck i Sverige, vilket har lett till att de under vissa tider varit nära total utrotning. Räddningen har då varit att de blivit fridlysta och att jakten avtagit, vilket fått effekten att stammen långsamt återhämtat sig. Den genetiska variationen hos lodjur i Sverige är dessutom lägre än hos lodjur från tex Finland. Det kan bero på att den skandinaviska lodjursstammen under en lång tid har varit relativt isolerad från de större populationerna i öster.

Varför då bevilja skyddsjakt på lo, så fort de tangerat miniminivån i antal inom lokala områden av vårt land? Enligt de olika länsstyrelserna är ett starkt skäl till att licensjakt på lo genomförs att förbättra möjligheten för samexistens mellan lo och lokalbefolkning, samt att licensjakten ska bidra till att tätheten inte ska öka snabbare än vad som främjar denna samexistens…

Ni de beslutsfattande myndigheterna tillåter alltså jakt på ett utrotningshotat djur för att bibehålla allmänhetens acceptans inom lokala delar av vårt land för arten? Borde inte de nationella och internationella målen och åtagandena om att bevara och främja arten gå före att blidka en liten del av Sveriges befolkning?

I enlighet med 24 § i jaktförordningen tillfaller skinnen från licensjakten på lodjur jakträttsinnehavarna. Att de skjutna djuren inte tillfaller staten utan får behållas av jägarna utgör att denna jakt inte kan ses som något annat än en ren troféjakt, med såväl skinn som kranier som något åtråvärt för jägarna att sträva efter, vilket inte borde vara lagligt eller ens möjligt i Sverige idag.
Ett annat starkt vägande skäl till att licensjakten på lo är rent förkastlig är att parningstiden för lodjur börjar i slutet av februari och pågår under mars månad. Det är precis då licensjakten sker.
Det är inte tillåtet att störa djur under deras parningstid, enligt 4§ i artskyddsförordningen!

Vid tiden för licensjakten är även fjolårsungarna fortfarande beroende av sin mamma… och skjuts moderdjuren blir konsekvenserna av jakten att stammen kommer att minska än mer, än bara genom de djur som faktiskt skjuts, eftersom en del ungar då förlorar sin mamma och därför kommer att dö av svält.

Lodjuret är rödlistat eftersom bevarande statusen för lodjur inte är gynnsam. För de arter som omfattas av Art- och habitatdirektivet- och dit hör lodjur, gäller att EU:s medlemsstater är skyldiga att se till bevarandestatusen är gynnsam. Åtgärder som försvårar för lodjursstammen, såsom licensjakten, innebär att möjlighet till gynnsam bevarandestatus inte kan genomföras.

Svenska myndigheter måste sluta initiera licensjakt på utrotningshotade arter!

Till> Evenemanget

RR mot Lodjursjakten 2021

%d bloggare gillar detta: