Anmälda jägare till Vargjakten i Sverige 2021

Revolution Rov har fått tag i antalet jägare som anmält sig till Naturvårdsverket för att delta i licensjskten på varg 2021:

2456 jägare.
Har alltså anmält sig för den pågående jakten på 28 vargar. I fyra revir Andån & Ryssjön i Gävleborg län, Stora bör i Värmland, Vidaln i Västmanland/Örebro län.

Kolla spridningen i landet, plus 139 stycken från utlandet -trots att resor som inte är direkt nödvändiga inte ska göras under rådande pandemi.
Nog är det en ganska ojämn kamp vargarna går till mötes, plus hundar, GPS, spårning med motorfordon….


English

Revolution Rov has obtained the number of hunters who have registered with the Swedish Environmental Protection Agency to participate in the licensing process for wolves in 2021:

2456 hunters.
Has thus signed up for the ongoing hunt for 28 wolves. In four districts Andån & Ryssjön in Gävleborg county, Stora bör in Värmland, Vidaln in Västmanland / Örebro county.

Check out the spread in the country, plus 139 from abroad – despite the fact that trips that are not directly necessary should not be made during the current pandemic.
Sure, it’s a pretty uneven fight the wolves go to meet, plus dogs, GPS, tracking with motor vehicles ….


%d bloggare gillar detta: