Revolution Rov tittar närmre på Jaktbesluten inför licensjakten på varg 2021

Naturvårdsverket, Sveriges statliga myndighet med ansvar för jakten i Sverige och de som har den yttersta beslutsrätten kring jakt på våra fridlysta rovdjur definierar licensjakt på varg så här:Jakt på varg. Vargen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. Inför licensjakt på varg 2021 delegerades rätten attFortsätt läsa ”Revolution Rov tittar närmre på Jaktbesluten inför licensjakten på varg 2021”

Händelse vid en Svensk örnåtel

Revolution Rov rapporterar omHÄNDELSER VID EN SVENSK ÖRNÅTEL Fotografen, friluftsmänniskan och naturälskaren som Revolution Rov har haft förmånen att prata med har ett gömsle där hen fotograferar örnar. Fåglar har i alla tider fascinerat människan. I Sverige är det tiotusentals människor som ägnar stor del av sin fritid åt fågelskådning i olika former.Och den härFortsätt läsa ”Händelse vid en Svensk örnåtel”

En utrotning pågår

Trots att vargen är en starkt utrotningshotad art i Sverige jagas den nu på en jakt initierad och uppstyrd av våra beslutsfattande myndigheter. Detta är något som knappt lyfts i media eller bland gemene man. Den inhemska jakten på varg är således en stark bidragande orsak till den sjätte massutrotningen. Förstår eller vill våra myndigheterFortsätt läsa ”En utrotning pågår”

Uppmaning till handling

I fredags uppmanade vi er att skriva till Värmlands länsstyrelse och tala om vad ni anser om en eventuell ökning på tilldelningen av antalet vargar där under licensjakten, som Jägareförbundet funderar på att ansöka om då de upptäckt flera vargar. Vi har idag mejlat in våra synpunkter, och även till Naturvårdsverket för kännedom.Men tillsammans ärFortsätt läsa ”Uppmaning till handling”

Obalans i vår rovdjurspolitik

Sverige har bra förutsättningar att hysa stora rovdjur. Vi är ett gles befolkat land med stora naturområden med mycket vilt. Vi har politiker som fastslagit att det ska drivas en rovdjurspolitik där man aktivt arbetar för att rovdjursstammarna ska ha gynnsam bevarande status. MEN ändå ÄR vargen starkt utrotningshotad och just NU pågår licensjakt påFortsätt läsa ”Obalans i vår rovdjurspolitik”

Massutrotningen sker även i Sverige

De första skälvande dagarna på 2021 var det många som såg på David Atterbourghs dokumentär om massutrotningen på tv och sen spred den vidare i sociala medier. Den beskrev att för 60 miljoner år sedan slog en asteroid ut dinosaurierna. Det var det femte massutdöendet i jordens historia. Nu upplever vi det sjätte och denFortsätt läsa ”Massutrotningen sker även i Sverige”

Värmland vill få mer tilldelning på Licensjakten

Det som skedde i Andåreviret, Gävleborg kan nu återupprepas i Stora Bör, Värmland. Jägarna har upptäckt fler vargar och vill ha utökad tilldelning. Det är ytterst tragiskt och felaktigt anser Revolution Rov. Vi kommer naturligtvis maila Värmlands länsstyrelse om det felaktiga i det. Men tillsammans är vi starkare, maila du med! Länk för mer info:https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/oklart-hur-manga-vargar-som-finns-kvar-i-jaktomradet