Revolution Rov tycker till !

I ett demokratiskt land som ska säkerställa att lag, rätt och ordning följs är det helt förkastligt att länsstyrelserna som arbetar i uppdrag av staten får och kan arbeta på det här sättet kring frågor på skyddsjakt av en fridlyst art som vargen.
I Revolution Rovs ögon är det inte ”bara” tjänstefel utan borde även klassas som kriminellt. Borde vara tjuvjakt om inga papper på jakten finns. ”Muntligt beslut”, hur kollas det i efterhand?

%d bloggare gillar detta: