Inlämningsdags av Petition

Stoppa vargjakten 2021 !

Fortsätt skriva under och glöm inte att dela. Det behövs många fler underskrifter men trots det låga antalet har vi ändå valt att skicka in denna namninsamling. Vi kommer att överlämna den till Naturvårdsverket månfagen den 28 december.

Vargen är ett av de djur som väcker mest känslor hos människor i Sverige; rädsla, värme, hat, bevarande eller jaktinstinkt. Men oavsett vad vi känner, när vargen omnämns, så har vår regering fastslagit att rovdjurspolitiken ska bygga på långsiktigt livskraftiga stammar av rovdjur.
Vargen är därför även fridlyst.
Enligt Artdatabanken 2020 är vargens bevarandestatus rödlistad som starkt hotad. Det borde vara en varningens signal till alla vederbörande inom forskning, statliga instanser såsom Naturvårdsverket, Länsstyrelser mm att handskas med den svenska vargpopulationen med varsamhet vad gäller beslut kring all jakt, såsom licensjakt och skyddsjakt.
Den svenska vargen är idag en hotad art. Det finns få vargar och det är problem med inavel, vilket hotar gynnsam bevarande status på sikt.
Det behövs migranter från öst vilket i nuläget sker i alltför långsam takt. Trots att Sverige verkligen har förutsättningar att hysa stora rovdjur så finns det några få starka röster som är emot frilevande varg.

> Stoppa Vargjakten i Sverige 2021

Styrelsen Revolution Rov


3 reaktioner till “Inlämningsdags av Petition

  1. Låt vargen få leva den står för så mycke och har bevisat i sitt kämpande att den har rätt att få leva i våra skogar 🙏🏻🥰

    Gilla

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: