FVR avvisar Jägarförbundets överklagam

Förvaltningsrätten i Luleå tar inte upp Svenska Jägareförbundets överklagan av vargjakten till behandling. Enligt domstolen, som utgår från ett utslag i kammarrätten, beror det på att länsstyrelserna tagit ett administrativt beslut som inte kan överklagas.

Källa> Svensk Jakt

Domstolen ger klartecken för kommande vargjakt.

Den beslutade licensjakten på varg får genomföras som planerat från och med den 2 januari. Det slår Förvaltningsrätten i Luleå fast i tre domar.

Mål: 2043-20, 2229-20, 2235-20Förvaltningsrätten har i tre domar denna dag avslagit överklaganden avseende licensjakt efter varg 2021.

Länsstyrelserna i Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län har beslutat om licensjakt efter sammanlagt 24 vargar i Sverige med start den 2 Januari 2021. Förvaltningsrätten har inte ändrat länsstyrelsernas beslut.

Överklaganden från de intresseföreningar som begärde utökning av licensjakten avseende områden eller antal djur har inte tagits upp till prövning. Överklaganden från de föreningar som ville stoppa licensjakten efter varg har avslagits.

Källa> Förvaltningsrätten Luleå


%d bloggare gillar detta: