Licensjakt på 5 Lodjur i Östergötland

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt på lodjur i Östergötlands län. Totalt får högst fem lodjur skjutas under 2021 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Beslutet om att tillåta licensjakt på högst fem lodjur under 2021 har fattats för att reglera stammen och för att närma sig förvaltningsmålet som är sju årliga föryngringar. Enligt inventeringsresultatet från 2019/2020 har länet nio lodjursföryngringar, vilket motsvarar ungefär 49 lodjur i Östergötlands län. Förvaltningsmålet, beslutat av Viltförvaltningsdelegationen, anger ungefär hur stor populationen bör vara i Östergötlands län.

Källa> LST Östergötland


%d bloggare gillar detta: