Tillsammans är vi starkare

Ur Revolution Rovs verksamhetsplan:
”Revolution Rov har alltid haft som mål och intention att samverka och skapa goda relationer med andra likasinnade föreningar och organisationer för att på så sätt få större genomslagskraft i de sakfrågor vi arbetar för. Det är ett arbete vi fortsatt kommer lägga fokus och kraft på.”
Men i vårt arbete för rovdjurens egenvärde och rätt till existensberättigande vill vi också poängtera att även privatpersoners ställningstagande, agerande och stöd är oerhört viktigt om vi ska komma någon vart i vårt gemensamma arbete för starka och livskraftiga rovdjursstammar i Sverige.
Tillsammans är vi starkare! ✊🐾
%d bloggare gillar detta: