Revolution Rov’s JO anmälan ang. Kirunavargen

För att kunna gå vidare i kontakten med EU-kommissionen kring brister i hanteringen av jakt på varg i vårt land så har Revolution Rov JO-anmält Länsstyrelsen i Norrbotten. Vi anser att deras handläggning, beslut och agerande i frågan om skyddsjakt på en genetiskt viktig varg strider helt mot art- och habitatdirektivet.

Detta är något Sveriges Radio P4 Norrbotten valt att rapportera om.

Länk att höra den sända ljudfilen:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7604046


%d bloggare gillar detta: