Låt Vargarna Leva

Vargen behövs i en balanserad natur!
Vargen och alla andra djur och växter samspelar i en frisk natur. Med varg blir det balans i naturen och många andra arter gynnas.

Vargen är en hotad art i Sverige. Det finns för få vargar pga hård jakt, illegal jakt och en intolerans hos vissa befolkningsdelar det har i sin tur gett vargen problem med även inavel.
Arten är inte livskraftig och därför är den rödlistad och skyddad enligt lag.

Växter, växtätare och de som äter växtätarna är alla delar i ekosystemet som måste finnas för att naturen ska fungera. Därför har vargen, tillsammans med övriga rovdjur, en viktig roll i naturen. Utan dem blir det en obalans.

Skriv under här mot licensjakten på varg i Jan 2021:
https://www.thepetitionsite.com/sv/726/685/931/stoppa-vargjakten-i-sverige-2021/


%d bloggare gillar detta: