Större utrymme för jakt på varg !

Den tidigare underlaget som Naturvårdsverket gav till forskarna syftade till vargstammen storlek under våren 2021. Det var fel, vilket uppmärksammades av förbundet.

Efter att Jägareförbundet påpekat felaktigheterna pudlade Naturvårdsverket. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, fick omedelbart uppdrag att göra en ny analys som avser vargstammens storlek hösten 2021, alltså efter valpningen 2021, vid olika jaktuttag. De skulle också titta på sannolikheten för att vargpopulationen hamnar under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, 300 vargar, vid dessa uttagsnivåer.

Källa; > Svensk Jakt


> Skriv på petitionen mot licensjakten 2021


Revolution Rovs kommentar;

Naturvårdsverket har gett forskarna i uppgift att göra en ny beräkning nu med kommande kullar inberäknade vid inventering . Kan man GISSA sig till hur många vargar som kommer födas eller dö när den klassas som STARKT HOTAD? Är inte detta något som tvärrtemot vad man trodde går starkt emot EU.s art- och habitatdirektiv?
Tydligen blir pressen på Naturvårdsverket för hård så nu skickar de vidare frågan till Forskarna. I år hade vi också behov av att få veta effekten av ett uttag som minskar vargstammen och i den beställningen var vi oklara, medger Jens Andersson, handläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet. För att ge Länsstyrelsen korrekt underlag.


> Naturvårdsverket

Dessutom har Naturvårdsverket bett SLU om en analys om sannolikheten för att vargpopulationen hamnar under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus vid dessa uttagsnivåer.

Resultat från detta uppdrag kommer förhoppningsvis kunna presenteras i slutet av nästa vecka.


%d bloggare gillar detta: