SRF har JO anmält skyddsjakt på Kirunavargen

Även Svenska Rovdjursföreningen har anmält Länsstyrelsen i Norrbotten till JO (justitieombudsmannen).
De ifrågasätter det snabba beslutet på skyddsjakten på vargen i Kiruna.

Laevas och Girjas samebyar ansökte om skyddsjakt i slutet av oktober då vargens närvaro innebar störningar för rennäringen.
Den 30 oktober jagade vargen ren och läget bedömdes som akut. Vargen sköts från helikopter på lördag morgon den 31 oktober.

Svenska Rovdjursföreningen påtalar i sin anmälan om länsstyrelsens tjänstemän har rätt att ”efter arbetstidens slut på en fredagskväll fatta ett muntligt beslut om att döda en varg”.
I anmälan påvisar Rovdjursföreningen också att den vargen var genetiskt värdefull och ”behöver till varje pris hållas vid liv för att kunna vandra ned genom landet för att reproducera sig”.

Revolution Rov håller tummarna på en fällande dom! 👍

Länk till Sv. Rovdjursföreningens JO-anmälan:
https://www.rovdjur.se/objfiles/1/SRFJoanmalanLst_-1265114631.pdf

> Revolution Rovs anmälan


DNA. Obduktionsrapport begärt av RR

%d bloggare gillar detta: