Föreningens Anmälan till bla EU Ang Kirunavargen

Revolution Rov anser att beslutet om skyddsjakt på en genetiskt viktig varg i Kiruna strider mot art och habitatdirektivet 92/43/EEG som antagits för att bevara och säkra den biologiska mångfalden i medlemsländerna. Enligt direktivet ska medlemsländerna vidta åtgärder för att bibehålla eller återbygga en god bevarande status för berörda vilda levande djur och växter samt att de ska bevaras och upprätthållas i sina naturliga levnadsmiljöer.

Genetiskt viktiga vargar i Sverige bör skyddas, sändarförses och följas på sin vandring. Visar de tecken på att uppehålla sig i renbetesområden eller andra platser där människor anser att de inte bör vara på, skräm och om det inte fungerar söv och flytta. Som land måste vi fylla de åtaganden vi gått med på oavsett om en del av befolkningen inte vill det.

Därför har vi anmält Lässtyrelsen i Norrbotten för deras tvivelaktiga skyddsjaktsbeslut av en genetiskt viktig varg i Kiruna till EU-komissionen, samt kontaktat länsstyrelsen och Naturvårdsverket och delgett de vår ståndpunkt.

> Läs hela vår text

DNA Kirunavargen

%d bloggare gillar detta: