Skyddsjakt varg stoppas av domstol

Den beslutade skyddsjakten efter en varg i Njaarke sameby i Jämtland stoppas. Det står klart efter en dom av Luleå förvaltningsrätt.

Efter att Svenska Rovdjursföreningen överklagat skyddsjakten till Förvaltningsrätten i Luleå stoppar domstolen jakten.

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte i sin dom att förekomst av varg är ett stort problem för renskötseln, som länsstyrelsen redogjort för. Men samtidigt skriver domstolen: ”Med hänsyn till att renarna ska flyttas till det aktuella området först i början av november 2020 anser dock förvaltningsrätten att risken för att allvarlig skada ska uppstå inte kan bedömas som stor i nuläget”.

Beslut & Överklagan finns i menyn >Dokument

Källa ; > Svensk Jakt


%d bloggare gillar detta: