Intressant Reportage

Detta är en ljudfil i en telefonintervjuv mellan Mikael Moilanen och Eric Degerbeck, juristen på EU-kom, Stockholm om jakthundar som vi anser viktig att belysa i sakfrågan.

Den är mycket intressant och här får Moilanen veta vad som gäller. Klicka upp länken som vi har lyckats omvndla från Grove.

Kan ni inte få upp ljudfilen, klicka istället på denna > Länk från > artikeln i J&J

Detta var i bla tidningen Jakt & Jägare redan 2012 skrivet av M Moilanen.

Antalet hundar som går åt på grund av vargen är så litet att det knappt är mätbart.
Det säger EU-kommissionens talesman i Sverige, Eric Degerbeck, i en radiointervju för webben i Jakt & Jägare.

Citat av MM i J&J -”Härom veckan uttalade sig EU:s miljökommissionär Janez Potocnik för Tidningarnas Telegrambyrå och varnade då Sverige för att gå emot EU:s regler för jakt på varg. När TT-intervjun sedan refererades på EU-kommissionens svenska hemsida hade den ”kryddats” med argument som Potocnik aldrig använde när han talade med TT:s reporter.

Vargkramarargument. Plötsligt dök det upp argument som Svenska Rovdjursföreningens företrädare gärna använder när de förringar jägarnas problem med varg. Bland annat refereras till statistik från ett försäkringsbolag som visar att jakthundar för det mesta dör av helt andra anledningar än just vargkäftar.”-


Dagens Nyheter publicerade en intervjuv med Janez Potocnik 2012. Det är första gången Potocnik uttalar sig om Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt, som trädde i kraft för några veckor sedan. Enligt beslutet får 32 vargar skjutas i landet, varav 25 i Mellansverige och 7 i Jämtland.

Citat ”

– Det vore logiskt om den som inför skyddsjakt på varg också har klara regler för hur den ska se ut. Det måste absolut finnas en klar definition för i vilka fall skyddsjakten får genomföras, hur den ska se ut och vad som krävs innan ett sådant beslut kan fattas, säger Janez Potocnik.

Det kan finnas risk att regionala myndigheter gör olika bedömningar av när man kan tillåta skyddsjakt i förebyggande syfte.

– Skyddsjakten får inte bli en förtäckt rätt att döda. Att döda problemvargar är möjligt bara om det inte finns några andra lösningar, som att sätta upp stängsel för att skydda får, flytta vargar eller förse hundar med bjällror.

– Vi kommer att följa skyddsjakten mycket noga och skaffa oss så mycket information som möjligt om hur den genomförts i praktiken”, säger Potocnik

Miljökommissionären beklagar att det ännu inte finns någon förvaltningsplan för varg i Sverige. Den ska vara klar den 1 juni.

– Det är extremt viktigt att den kommer på plats. Den behövs för att minska polariseringen i vargfrågan och skapa en gemensam grund som alla kan vara ense om.

Potocnik efterlyser en uthållig förvaltning som både förstärker den kraftigt inavlade vargstammen genetiskt och förbättrar vargens i dag ogynnsamma bevarandestatus.

– Det har gjorts försök att göra något åt det genetiska problemet, men åtgärderna har inte varit tillräckliga eller beslutsamma nog, säger han.

P O Lindström/TT


%d bloggare gillar detta: