Havsörnens häckningsplatser blir sekretess

En man nekas få ut uppgifter om bland annat tjäder och havsörnens spel-, häcknings- och boplatser.
Det finns enligt både Energimarknadsinspektionen och kammarrätten nämligen risk för att uppgifterna skulle kunna leda till störningar eller slitage på grund av ökad besöksfrekvens, vilket kan utgöra ett hot mot bevarandeintresset av fåglarna.

Energimarknadsinspektionen, Ei, avslog en begäran om att få ta del av vissa uppgifter om olika fågelarter med stöd av offentlighets- och sekretesslagen.

De uppgifter som hade maskats avsåg bland annat tjäder och havs- och kungsörnens och deras spel-, häcknings- och boplatser. Även om inte alla berörda arter var hotade finns de med på Artdatabankens lista över nationella skyddsklassade arter

Källa; Dagens Juridik


%d bloggare gillar detta: