Bråk i riksdagen om Varg

Kjell-Arne Ottosson (KD) säger att han blev kallad varghatare av Maria Gardfjell (MP) under ett möte i miljö- och jordbruksutskottet under torsdagen. Maria Gardfjell nekar och menar på att det är Ottossons tolkning av hennes framförande. Hon gör också klart att Miljöpartiet inte kommer samarbeta i utskottet i frågan om skyddsjakt på varg.

Revolution Rovs kommentar är att denne Kjell Arne Ottosson är den samme som i maj -20 under en debatt i riksdagen om bland annat vargpolitiken och extremistorganisationer gick ut på felaktiga grunder och påstod att Jens Holm demonstrerar med extremister, och syftade på vår manifestation Rovdjursmarschen -19.

Källa; Svensk Jakt


%d bloggare gillar detta: