Älgjakt

Idag är det älgjaktspremiär i södra Sverige, närmre 100 000 älgar kommer skjutas.
Älgjakten bedrivs nästan uteslutande med löshundsjakt och pass-skyttar.
Det krävs ingen speciell utbildning av hunden och heller ingen särskild utbildning i hundhållning av den som jagar med lösdrivande hund. En hund blir jakthund när den kallas för jakthund, och kan därmed släppas lös i skogen utan egentlig kontroll. Där exponeras den konstant för olika faror, men utsätter också vilda djur för påfrestningar.
Därför borde det rimligtvis vara förbjudet att bedriva löshundsjakt i områden med etablerade vargrevir.

Varför pratade vi aldrig om älgjaktens baksida?”


Med största sannolikhet är det omöjligt att bedriva jakt och undvika skadeskjutningar helt. För det finns alltför många slumpmässiga faktorer vid skjutandet som jägarna själva inte kan påverka. Att bli skjuten utan att dö direkt innebär dock alltid ett stort lidande för det jagade djuret.

Tidningen > Syre


%d bloggare gillar detta: