Veckans jaktcitat

Veckans Jaktcitat kommer från en av de två tidigare delarna från Naturvårdsverkets nya jakttidsförslag. Det vittnar om myndighetens inställning till för vem och vilka jakttiderna ses över….
Alla får skriva ett eget remissvar på Naturvårdsverkets förslag på jakttider.
Revolution Rov gör det naturligtvis, gör det du med!
Senast i morgon, 5 oktober ska det vara inne.
När väl besluten tagits kommer de sedan gälla i 6 år framåt. Därför är det så viktigt att vi som har synpunkter på Sveriges jakttider höjer våra röster när vi nu kan vara med och påverka. ✍️✊
Mejla till: n.remissvar@regeringskansliet.se
Kopia: camilla.frisch@regeringskansliet.se
Ämne: Dnr N2020/01735/FJR
Länk till Naturvårdsverkets förslag på Jakttider:
https://www.regeringen.se/49ebca/contentassets/bd4bf45cff4f4699b5a1ae46e785b7e9/naturvardsverkets-forslag-pa-jakttider.pdf
Instruktioner hur man svarar på remisser:
https://www.regeringen.se/49b6b4/contentassets/b682c0e61b4c40c9ab88d227707c47b5/svara-pa-remiss—hur-och-varfor-pm-200302

%d bloggare gillar detta: