Barnomsorg under jakt!?

I vissa kommuner får man inte ha barnen i omsorg om den ena eller båda föräldrarna är arbetslösa och söker jobb, eller om den ena föräldern är föräldraledig med en nyfödd i andra kommuner får barnen omsorg när föräldrarna tagit ledigt från sitt arbete för att jaga…
Samhället kanske borde tänka efter vilja signaler de sänder ut och vad de anser vara en viktigt i en föräldraroll…!?

> Revolution Rov på Facebook


%d bloggare gillar detta: