Avslag från FVR

Beslutet om skyddsjakt på en varg i norra Skåne har överklagats av föreningarna Jaktkritikerna och DRIS. Båda begär att förvaltningsrätten omedelbart ska stoppa jakten i väntan på dom. 

Förvaltningsrätten har avslagit deras överklaganden så jakten på den unga tiken med härstammning från Tönsenreviret i Gävleborg fortgår.

”Vi menar att Länsstyrelsen Skånes beslut som härmed överklagas bryter mot EU-rätten på så många plan att det är absolut nödvändigt att besluta om inhibition tills en fullgod rättsutredning har företagits i samband med prövningen av detta beslut.” – DRIS

Vi tackar Jaktkritikerna & DRIS för deras försök att stoppa denna jakt. De båda föreningarna är källa till detta inlägg.


%d bloggare gillar detta: