Förvaltningsrätten avslår skyddsjakt i Lingbo

Förvaltningsrätten skriver: ”Att det finns varg i området är inte ett tillräckligt skäl för skyddsjakt då det inte framkommit att det finns någon varg i området som uppvisat ett närgånget/oönskat beteende, något som skulle kunna utgöra skäl för att fatta beslut om skyddsjakt om också övriga förutsättningar för sådan jakt är uppfyllda.”

Domstolen anser därför att länsstyrelsen i Gävleborgs län gjort rätt när de inte tillåter skyddsjakt på varg i Lingbo.

Källa: Svensk Jakt


%d bloggare gillar detta: