Öppet brev från Jägareförbundet med krav på omfattande vargjakt

Copyright Kim Aronsson

Fem ordföranden för Jägareförbundets länsföreningar i varglänen har tillsammans med förbundsordförande Torbjörn Larsson skrivit ett öppet brev till landshövdingarna i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Örebro och Västmanland.
I brevet uppmanas landshövdingarna att tillåta en så omfattande vargjakt att koncentrationerna i Mellansverige minskar.

Brevet har skickats till landshövding Per Bill i Gävleborg, underskrivet av länsordförande Johan Lundberg, landshövding Georg Andrén i Värmland, underskrivet av länsordförande Anders Olsson och landshövding Minoo Akhtarzand i Västmanlands län, underskrivet av länsordförande Sofie Larsson.

Vidare har brev skickats till landshövding Maria Larsson i Örebro län, underskrivet av länsordförande Göran Eriksson, samt till landshövding Ylva Thörn i Dalarna, underskrivet av länsordförande Ulf Berg.

Tyngden och allvaret i budskapet understryks av att Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson också står som avsändare.

Öppet brev:

”Minska koncentrationerna av vargstammen”

Vargsituationen i Mellansverige är ohållbar. Möjligheten till jakt med lös hund hotas av att jakthundar skadas eller dödas, att avkastningen från viltstammar minskar och att skyddsjakt på vargar som dödar hundar sällan tillåts. Det är mot den bakgrunden Svenska Jägareförbundet uppmanar dig som landshövding och ordförande i Viltförvaltningsdelegationen att med kraft verka för att ett så stort antal vargar som möjligt får fällas 2021.

Källa; Svensk Jakt


%d bloggare gillar detta: