Varg i Danmark

ÖVER HELA LANDET: Vid ett kommande samråd i Folketingens miljö- och livsmedelskommitté kommer miljöminister Lea Wermelin att ”ge en status över arbetet i EU: s regi för att öka möjligheterna att reglera vargen i Danmark och redogöra för Danmarks allianser med andra länder?”. Frågan ställdes på begäran av parlamentsledamöterna Pia Kjærsgaard (DF) och Erling Bonnesen (V). Bakgrunden till frågan är vargens skydd genom EU: s livsmiljödirektiv. Danmark har tillsammans med Frankrike, Italien, Estland och Lettland kontaktat Europeiska kommissionen om ”behovet av ytterligare flexibilitet i hanteringen av vargar”, som miljöministern uttryckte det i ett svar till utskottet den 6 juni. Ministern uppgav också att ”Finland, Spanien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Estland, Polen och Slovakien har, i samband med deras anslutning till EU, helt eller delvis befriats från vargen genom strikt skydd av livsmiljödirektivet, vilket gör det möjligt att Hantering av vargar, inklusive jakt, måste dock fortsätta på ett sätt som inte hindrar arterna från att uppnå eller upprätthålla gynnsam bevarandestatus. ” Käll; Folketinget


%d bloggare gillar detta: