Norge

Flertallet i rovviltnemndene ville egentlig skyte mellom 50 og 60 ulver i vinter. Men fordi noen av ulvene er på grensa til Sverige, må de bli enig om jakt med svenskene først.

Under et felles møte mellom rovviltnemndene for Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark i dag vedtok flertallet at det kan skytes 12 ulver utenfor ulvesona der beitedyr har fortrinn.
Men da de skulle behandle hvor mange som skal kunne skytes innenfor ulvesona, der ulven egentlig skal ha fortrinn, kom Hedmark med sin egen innstilling.
De mente det ikke holdt med uttak av 16 ulver i Hedmark og Akershus. De ville felle 40 ulver i ulvesona i Hedmark, Akershus og Østfold. Men flokken i Østfold deler Norge med Sverige. Dermed må svenskene få si sitt.

Källa: > NRK


%d bloggare gillar detta: