Inte för hotade arter

Den regionala viltförvaltningen måste stärkas
En enig förbundsstämma konstaterar att en framgångsrik viltförvaltning alltid utgår ifrån lokala och regionala förhållanden. Det är där jakten, ägandet av marken, kunskaperna och resurserna till att hitta lösningar och vägar framåt finns.
Årsstämman uttrycker oro och förvåning inför de försök att centralisera och flytta makt och bestämmande till nationella myndigheter.
Svenska Jägareförbundets årsstämma anser istället att det behövs en stärkt lokal och regional viltförvaltning. Förutsättningarna att snabbt kunna hantera lokala utmaningar måste öka. Då behövs både mandat och mer resurser till den regionala förvaltningen.
Ett första steg är att säkerställa att Viltförvaltningsdelegationerna i länen får stärkt mandat och arbetar på ett mer likartat sätt över hela landet.
Ska Sverige få en ännu bättre viltförvaltning krävs vidare att de parter som närmast berörs och ska utföra viltförvaltningen får en mer framskjuten roll och betydelse för att bereda och ta fram beslutsmaterial.
Svenska Jägareförbundets årsstämma uppmanar regering och riksdag att stärka den lokala viltförvaltningen, så att såväl utmaningar som möjligheter tillvaratas på bästa sätt.

Alla ombud på Svenska Jägareförbundets årsstämma 2020

Revolution Rovs kommentar:
Sista punkten på dagordningen för Jägareförbundets årsstämma var ett gemensamt uttalande om regional viltförvaltning.
Detta bör absolut inte gälla hotade arter!


%d bloggare gillar detta: