Vi följer Fallet Karl Hedin

Miljöåklagare Lars Magnusson kommer att åtala en eller flera av de fyra personer som fortfarande är misstänkta i det så kallade Västmanlandfallet. En av dem är åklagarens trovärdiga källa. Magnusson hyser en stor förhoppning om att åtal väcks under augusti månad.

Tre män och en kvinna är fortfarande misstänka i Västmanlandfallet. Två män har tidigare avskrivits från utredningen.

Lars Magnusson vill inte säga vad de i nuläget misstänks för och vad han därmed kan komma att åtala dem för, men Svensk Jakt har följande uppgifter:

• Karl Hedin, misstänks för förberedelser till grovt jaktbrott, grovt jaktbrott samt förgöring grovt brott.

• Anställd på Karl Hedin AB, 28 år när han greps, misstänks för grovt jaktbrott.

• Polisens huvudvittne och trovärdiga källa (som tagit tillbaka alla uppgifter hon lämnat i utredningen) misstänks för förberedelse till grovt jaktbrott samt förgöring grovt brott.

• Maken till huvudvittnet, 50 år när han greps, misstänks för förberedelse till grovt jaktbrott samt förgöring grovt brott.

En eller flera

Lars Magnusson bekräftar vilka personerna är, men vill inte kommentera vilka misstankarna är och därmed vilka åtalspunkter som är aktuella. Han säger att han ska besluta om åtal mot en eller flera av fyra personer, och att han hyser en stor förhoppning om att det ska ske under augusti månad.

Uppfattar jag en glidning här, har du inte tidigare sagt att du ska åtala?

– Jag har nog sagt att jag ska åtala, ja.

Gäller det fortfarande, eller är det beslut om du ska åtala som du säger nu?

– Alltså, beslutet att åtala fattas ju när jag trycker på en knapp, och det gör jag när jag uppdaterat mig. Men jag kan säga att någon form av åtal blir det nog. Men säkrast är att vänta tills jag har gjort det. Det kommer säkert att vara någon form av pressmeddelande på Åklagarmyndighetens hemsida när det sker.

Någon form av åtal blir det nog, säger du. Blir det då mot Karl Hedin?

– …Det får du se. Han, alla fyra, är fortfarande kvar i utredningen. Det finns misstankar kvar på dem.

Och du vill inte säga vilka misstankarna är?

– Nej, om det kommer att vara någon förändring i det jag åtalar för kommer det att stå i pressmeddelandet.

Ditt huvudvittne har tagit tillbaka sina uppgifter och vill inte medverka i utredningen. Därefter har hon blivit misstänkt för brott och kan komma att åtalas. Är det för att du ska kunna förhöra henne i domstol?

– Nej, det är för att jag anser att hon har begått brott. När hon hördes som vittne visste man ju inte vad hon skulle säga. Sedan har det tillkommit uppgifter som gör att hon numera är misstänkt.

Under press

Lars Magnusson anser inte att de misstänkta har fått sväva i ovisshet och under stark press under orimligt lång tid. I oktober är det två år sedan tre av dem greps och häktades misstänka för bland annat grovt jaktbrott och förgöring.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/advokaten-polisen-manipulerade-bevisning/embed/#?secret=5eMMCAlLP8

– Det beror på vad man jämför med. För att vara ett grovt jaktbrott har det inte tagit jättelång tid. För att vara ett mål som vi hanterar på REMA har det inte tagit jättelång tid.

Menar du att det alltid tar så lång tid med sådana mål, är det någon naturlag eller?

– Nej, det är för att de är många, och att det är för få utredare.

När man följer den här utredningen från sidan tycks det som att inget nytt framkommit sedan i varje fall det första året. Det är samma saker som upprepas, samma misstankar som kommer igen.

– Står man utanför och betraktar är det möjligt att det är så, men det har kommit in en massa nya uppgifter under den tiden.

Och det har det gjort ända fram till nu, menar du?

– I vart fall fram till april i år.

Inget hinder

Lars Magnusson vet inte när en rättegång kommer att hållas, det är tingsrätten i Västmanland som beslutar det. Han ser heller inte att den pågående pandemin kommer att vara något hinder mot att genomföra en rättegång enligt gängse rutiner.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/aklagare-kraver-foretagsbot-for-ab-karl-hedin/embed/#?secret=jo65FI0oVr

– De rättegångar där jag har varit åklagare har kunnat genomföras som vanligt, antingen med personlig närvaro eller videoförhandling. Men att det har varit videoförhandling har nog inte berott på att det är coronatider, utan varit bestämt sedan tidigare.

Så man kan genomföra en rättegång i Västmanlandfallet med alla inblandade på plats?

– Ja det skulle man nog kunna ordna. Det är möjligt att det blir begränsningar i antalet åhörare.

Hur mycket kostar en sådan här utredning, som drar ut så länge på tiden?

– Det kan jag inte svara på. Slutsumman vet man först efter rättegången. Om du vill veta vad det kostat fram till nu är det nog polisen du får vända dig till.

Om du inte är förvissad om att få till fällande dom ska du inte åtala, eller hur fungerar det?

– Jag ska väcka åtal om jag på objektiva grunder kan förvänta mig en fällande dom. Alltså, då måste jag väcka åtal.

Och som du ser på det nu så finns de objektiva grunderna?

– Annars hade jag skrivit av det. Det är så det fungerar. Man prövar hela tiden bevisläget.

De många turer som varit i och runt den här utredningen. Vad tänker du om dem?

– Det kommer jag att kommentera senare, i så fall, säger Lars Magnusson. Källa: Svensk Jakt


%d bloggare gillar detta: