Katt o råtta lek

Så vansinnigt denna katt o råtta lek våra beslutsfattande myndigheter för med vår hotade vargstam i sina beslut.
Den aktuella vargen är en av cirka 25 avkommor till en invandrad hane. Och vem eller vilka myndigheter har koll på var, hur och om de andra ens finns kvar i livet!?

Bildtext för våra utländska besökare:
Efter det senaste vargangreppet mot en fårbesättning nära Gislaved upphäver förvaltningsrätten med omedelbar verkan sitt tidigare beslut om inhibition av skyddsjakten i Jönköpings län.

Det innebär att jakten kan fortsätta i Jönköpings län, men inte i Västra Götalands län, under tiden som föreningarnas överklagan behandlas.

”Länsstyrelsen bedömer att det är samma vargindivid som gjort detta angrepp som gjort de tidigare angreppen i länet och angränsande område. Länsstyrelsen anför också att vargen skrämt nötboskap. Vidare har provsvar från analys av spillning insamlad nära en av angreppsplatserna som inkommit efter skyddsjaktbeslutet visat att den aktuella vargen är en av cirka 25 avkommor till en invandrad hane,” skriver förvaltningsrätten.


%d bloggare gillar detta: